0
Kosár
Belépés
Regisztráció

Felhasználói feltételek


A bebeauty.hu címen elérhető honlap használatának szabályait határozza meg. Az alábbi szabályok nem vonatkoznak a bebeauty.hu oldalon keresztül elért más oldalakra.Felhasználó: az aki az oldalon regisztrált, a továbbiakban "tag". Tag csak természetes személy lehet, vagy természetes személy által képviselt nem természetes személy. Szervezetét, egyesületét, stb csoportként kell létrehozni, amihez a tagok csatlakozhatnak. Üzleti céllal történt regisztrációk esetében a bebeauty.hu mérlegelést követően törölheti az adatlapot. Felszólítást követően válaszadás hiánya azonnali törlést von maga után. A bebeauty.hu oldal szépségápolás, szórakozás, egyesületek, smink, háztartás, fórumok, on-line barátkeresés nyújt felületet, és ehhez kapcsolódó közösségi szolgáltatásokat nyújt. Az oldal fő nyelve a magyar és politika mentes. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Felhasználási feltételeket egyoldalúan módosítsa.
A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően a bebeauty.hu közösség oldalon tájékoztatja a tagokat.
A tag jelszava legalább 4 karakter, azt csak a tag ismeri. A visszaélések elkerülése végett ajánlatos magasabb biztonsági fokozatú, "erős" jelszót választani, és azt titokban tartani. A jelszó erősségét növeli. Ha a jelszó hat karakternél hosszabb, tartalmaz kis- és nagybetűt, számot.
A szolgáltató nem vállal felelősséget azon visszaélésekért, melyeket az okozott, hogy a tag nem megfelelő jelszót választott, vagy jelszavát mások számára hozzáférhetővé tette. Amennyiben a tag elfelejti jelszavát, a bejelentkező oldalon az e-mail cím megadását, és a "jelszó emlékeztető" használatát követően a szolgáltató a regisztráció során megadott e-mail címre elküldi jelszavát, vagy központi ügyfélszolgálatunkon jelezve újat küld a szolgáltat, melyet a tagnak meg kell változtatnia.

A tag bármikor dönthet regisztrációja törléséről. Nincs lehetőség a törlésre, ha azt jelen felhasználási feltételek, vagy jogszabály kizárja.
A tag szabadon hozhatja létre saját adatlapját, adhatja meg adatait. Ennek során az adatkezelésre az Adatkezelési szabályzat az irányadó.
A tag saját adatlapjára feltölthet fényképeket, videókat. A tag jogosult a többi tag között megadott szempontok alapján keresni. A tag jogosult más tagot tiltólistára tenni. A tag jogosult más tagokkal levelezni, beszélgetni. A levelezés közvetlen, a címzett és a feladó között folytatott, mások számára nem látható kommunikáció.
A tag az oldalt csak saját felelősségére használhatja. A szolgáltató nem vállal felelősséget a tagot az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a tag az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A tag adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé.
A tag köteles az oldal használata során mások jogainak és érdekeinek betartásával eljárni. A tag köteles az alábbi korlátozásokat betartani annak érdekében, hogy az oldal használatára vonatkozó szabályokat se szándékosan, se gondatlanságból ne sértse. A tag köteles megadni teljes nevét a regisztrációkor. Valótlan adatok esetében a szolgáltató indok nélkül törölheti az adatlapot.

1. A tag köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat.
2. Tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait.
3. Tartózkodni attól, hogy más személyekről információkat gyűjtsön, a megszerzett információkat jogosulatlanul felhasználja.
4. Tartózkodni bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésétől.
5. Tiszteletben tartani a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat.
6. Tartózkodni minden obszcén, trágár, illetve egyéb olyan kifejezéstől, megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen.
7. Tartózkodni minden olyan megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoportot, vagy valamely más szempont alapján egyértelműen meghatározható csoportot vagy annak tagjait csoporthoz tartozásuk miatt sértse, lealacsonyítsa, vagy ellenük gyűlöletre uszítson.
8. Tartózkodni kéretlen levelek, vagy lánclevelek küldésétől.
9. Tartózkodni körlevelek küldésétől, kivéve, ha a körlevelek az oldal rendeltetésszerű használatának velejárói (például klubok esetében).
10. Tartózkodni a nyilvános kommunikációban az oda nem illő, ismétlődő, egyéb okból zavaró megnyilatkozásoktól.
11. Tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától.
12. Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz, tájékozatlanság miatt valótlan információt hordoz, megalapozottság nélkül rossz hír keltésére alkalmas.
13. Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti.

A fentieken túl a szolgáltató további korlátozásokat állapíthat meg, melyekről a tagokat tájékoztatja.
Ha a tag a Felhasználási feltételekben foglaltakat megsérti, a szolgáltató jogosult a tag regisztrációjának felfüggesztésére, vagy törlésére. Amennyiben a jogsértés miatt eljárás indul, a szolgáltató a regisztráció során tudomására jutott, tagra vonatkozó adatokat az eljáró szerveknek az adott eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átadhatja.
Akinek jogait vagy érdekeit más tag tevékenysége sérti, kérheti a szolgáltatótól a kifogásolt tartalom eltávolítását, a taggal szemben a szükséges intézkedések megtételét. A kérelmező jogosultságát köteles megfelelő módon igazolni.
A szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében.
A szolgáltató kizárja azon tagokat akik a fenti szabályokat megsértik, de törekszik a tagokkal való együttműködésre, a viták békés úton történő rendezésére.
A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a szolgáltató nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A szolgáltató az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A szolgáltató a tagok magatartásáért felelősséget nem vállal.
A tagok panaszaikkal, ötleteikkel fordulhatnak közvetlenül a szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz a probléma megoldásáért.

Üzemeltető: Bebeauty Balance Kft.
**
Az oldal böngészésével elfogadod, hogy cookie-kat használjunk, amiket jobb szolgáltatás nyújtás érdekében használunk fel. További információk